Poziv svim obveznicima poreza na nekretnine na području Općine Veliki Bukovec

P O Z I V

 

Svim obveznicima poreza na nekretnine na području Općine Veliki Bukovec za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) koji je stupio na snagu  01. siječnja 2017. godine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uvesti  porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu.

Za utvrđivanje činjenica bitnih za provođenje poreznog postupka i izdavanje poreznih rješenja potrebno je ustrojiti evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina s područja Općine Veliki Bukovec da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec podatke o nekretninama na propisanim obrascima za svaku nekretninu zasebno zaključno do 30. rujna 2017. godine.

 

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina na području Općine Veliki Bukovec za svaku nekretninu trebaju ispuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.) također je potrebno za svaku ispuniti zaseban obrazac.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni pečatom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu prenio na korisnika, potrebno je uz popunjeni i potpisani obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Obrasce potrebne za dostavu podataka možete preuzeti na internetskoj stranici Općine Veliki Bukovec www.velikibukovec.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec svakim radnim danom od 08,00 – 13,00 sati.

 

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

– osobno, predajom pisarnici Općine Veliki Bukovec, u vremenu od 08,00 – 13,00 sati,

– putem pošte, na adresu Općina Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7,42231 Mali

Bukovec,

– elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcinavk@inet.hr

 

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć pri popunjavanju obrazaca, možete nas kontaktirati:

– telefonski: 042 840 040

– elektroničkim putem: opcinavk@inet.hr

– osobno u Jedinstvenom  upravnom odjelu, u vremenu od 08,00 – 15,00 sati.

 

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 30. rujna 2017.godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Veliki Bukovec dobivenim od Države geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija- Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

 

                                                                                               

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

 

POZIV

O POREZU NA NEKRETNINE

OBRAZAC – STAMBENI PROSTOR

OBRAZAC – POSLOVNI PROSTOR

OBRAZAC – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!