Početak rada mobilnog reciklažnog dvorišta

Mještani općina Mali i Veliki Bukovec za odlaganje otpada na raspolaganju će od subote,
6. travnja, imati mobilno reciklažno dvorište. Podsjetimo, suradnjom općinskih vlasti
obiju općina, kroz postupak javne nabave, od poduzeća Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca
nabavljeno je zajedničko mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 129 tisuća kuna, bez
PDV.
Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i
skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava. Radi se o
rolo kontejneru koji je opremljen tipskim spremnicima za pojedine vrste otpada.
– S mobilnim reciklažnim dvorištem ispoštovat ćemo sve što se tiče gospodarenja
komunalnim otpadom na području općina Veliki i Mali Bukovec. Veseli me i to što ćemo
zbrinuti sve vrste otpada koje su do sada završavale negdje u prirodi – kazao je načelnik
općine Veliki Bukovec, HSS-ov Franjo Vrbanić.
Već sada u sklopu javne usluge na kućnom pragu sakuplja se sedam vrsta komunalnog
otpada: papir i karton, plastika, ambalažno staklo, metali, tekstil, biootpad i glomazni
otpad. One vrste otpada koje se ne prikupljaju na kućnom pragu i za koje građani nemaju
mogućnost zbrinjavanja u svojoj općini, a radi se o pretežito problematičnom tj.
opasnom otpadu, trebale bi završavati u ovom reciklažnom dvorištu.
U mobilno reciklažno dvorište mještani općina Veliki i Mali Bukovec od sada će odlagati
razne vrste otpada, između ostalog i otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticide,
fluocijevi, ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdžente, stare lijekove, baterije i
akumulatore, manju električnu i elektroničku opremu (do gabarita LCD monitora
kućnog računala), papir i karton, ambalažu od metala, staklenu ambalažu, ravno
(prozorsko) staklo, ambalažu od plastike, plastiku, odjeću i obuću, jestiva ulja i masti.
Spremište je izrađeno u skladu sa Zakonom o otpadu i Pravilnikom o gospodarenju
otpadom, dok je atestirano od strane ovlaštene institucije.
U nastavku donosimo raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mjesec travanj za
Općinu Veliki Bukovec, a potom će opet mještanima biti na usluzi u srpnju i listopadu.

 6.04. – od 8 do 13 sati – kod društvenog doma u V. Bukovcu (na dijelu č.k.br. 37)

 8.04. – od 10 do 16 sati – kod društvenog doma u Kapeli Podravskoj (na dijelu
č.k.br. 61)

 9.04. – od 10 do 16 sati – kod društvenog doma u Dubovici (na dijelu č.k.br. 2110)
Pravo na korištenje reciklažnog dvorišta imaju korisnici javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada s područja općine Veliki Bukovec, koji su podmirili sve
dospjele račune Čistoće d.o.o. Usluga za takve korisnike je besplatna, a prilikom
korištenja usluge potrebno je sa sobom donijeti važeću osobnu iskaznicu, podmiriti sve
račune, a prije dolaska u recikalžno dvorište, kako bi se izbjegle gužve, potrebno je
razvrstati otpad po grupama.

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!