Obavijest mještanima Općine Veliki Bukovec

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se  učenici polaznici srednjih škola koji imaju prebivalište na  područja Općine Veliki Bukovec da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec zbog  podnošenja zahtjeva za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu naknadu. Zahtjevi će se zaprimati do kraja veljače 2020.g.

 

Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec kako je Općina veliki Bukovec donijela Program potpore poljoprivredi na području Općine od kojih je jedna od mjera i Potpora za umjetno osjemenjivanje krava i rasplodnih krmača.

Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju umjetnog osjemenjivanje krava i rasplodnih krmača u iznosu od 100,00 kn po prvoj oplodnji, a koju provodi ovlaštena veterinarska ambulanta. Iznos potpore ne može iznositi više od 1.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine. Također će se potpora odobriti korisniku za nabavku sperme za umjetno osjemenjivanje svinja isključivo na vlastitom stadu. Uvjet za dodjelu potpore je uvjerenje o završenom tečaju za umjetno osjemenjivanje svinja na vlastitom stadu i račun za spermu od ovlaštenog reprodukcijskog centra. Iznos potpore po korisniku je 100% vrijednosti dokumentiranih troškova do maksimalno 500,00 kn po gospodarstvu. Stoge se mještani da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava na subvenciju umjetnog osjemenjivanja.

Također se može podnijeti i zahtjev za potporu za osiguranje usjeva, nasada i stoke. Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju premije osiguranja usjeva, nasada i stoke na području Općine Veliki Bukovec uz uvjet da korisnik potpore ima zaključenu policu osiguranja od rizika mogućih elementarnih nepogoda za tekuću godinu. Iznos potpore po korisniku je 70% premije osiguranja po jednoj polici za korisnika, a u najvišem iznosu od 2.000,00 kn po jednom korisniku tijekom kalendarske godine.

 

Obavještavaju vlasnici/posjednici pasa s područja Općine Veliki Bukovec  da će se provoditi kontrola od strane komunalnog redara nakon provedenog cijepljenja od strane ovlaštenih djelatnika veterinarske stanice te ukoliko se utvrdi da posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca) kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Veliki Bukovec.

 

Obavijest

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!