OBAVIJEST JAVNOSTI – Provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš