Dobrodošli na stranice općine Veliki Bukovec, ovo su najnovije obavijesti

Javni poziv Varaždinske županije za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica od prirodne nepogode tuče.

 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Varaždinske županije u 2022. godini

Zahtjev za dodjelu potpora – word format

Izjava – Korisnik nije u sustavu PDV-a (1)

Izjava – Korisnik upisan u Registar poreznih obveznika (1)

JAVNI POZIV za prijavu štete od prirodne nepogode tuče na području Općine Veliki Bukovec

dana 31. svibnja 2022. godine župan Varaždinske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode od tuče za područje Općine Veliki Bukovec koje je dana 25. svibnja 2022. godine pogodila vremenska nepogoda – tuča čime su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi.

Sukladno navedenom, pozivaju se oštećenici da izvrše prijavu štete u prostorijama Općine Veliki Bukovec u razdoblju od 31. svibnja 2022.g.  zaključno do 07. lipnja 2022.g.  svakim radnim danom u vremenu od 08:00 sati do 14:00 sati.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ŠTETE:

 

             – ispunjen obrazac za prijavu štete OBRAZAC PN   

             – vlastoručno potpisana Izjava o nepostojanju osiguranja

  – preslika osobne iskaznice

  – preslika Zahtjeva za potporu za 2022.g. od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za štete u poljoprivredi)

 – preslika: rješenja o izvedenom stanju / građevinske dozvole / uporabne dozvole (za štete na stambenim  i  gospodarskim objektima)  – sukladno Zakonu sredstva    pomoći za  ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda NE     dodjeljuju  se za štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama.

             – fotografije (vidljivost nastale štete na stambenim i gospodarskim objektima).

Nakon prijave štete Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Veliki Bukovec i stručne osobe sudski vještaci će obaviti izvid prijavljene štete te izraditi procjenu štete.

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec telefonski na kontakt broj: 042/840-040.

 

Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode tuče

Izjava o nepostojanju osiguranja

Obrazac-PN-tuča

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak je danas, 31. svibnja, donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode od tuče za dva grada: Lepoglava i Varaždin, te osam općina: Bednja, Donja Voća, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.

Prirodna nepogoda tuča pogodila je Varaždinsku županiju 25. svibnja ove godine i uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode općinskom/gradskom povjerenstvu, dok gradska i općinska povjerenstva u roku od 15 dana trebaju izraditi prva izvješća. Konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu trebaju dostaviti u roku od 50 dana.

Odluka

OBAVIJEST – ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA

 

Mole se mještani Općine Veliki Bukovec da prilikom skidanja salonitnih ploča s oštećenih krovišta ploče čuvaju te ih odlože na paletu i zaštite stretch folijom iz razloga što iste predstavljaju opasan otpad dok se ne pronađe način na koji će se adekvatno zbrinuti o čemu će pravovremeno biti obavješteni. Mole se i cvjećari s područja općine da prilikom skidanja folije s oštećenih plastenika istu spakiraju, preklope na manje komade radi lakšeg zbrinjavanja te da istu deponiraju kod sebe dok ne bude zbrinuta od strane pružatelja javne usluge.

 

Načelnik općine

Franjo Vrbanić

Mole se mještani Općine Veliki Bukovec da sva oštećenja koja su
nastala uslijed prirodne nepogode tuče evidentiraju, odnosno fotografiraju, te
da sačuvaju račune za nabavu materijala za sanaciju štete kako bi mogli
priložiti sve potrebne dokaze kod prijave štete kada ona bude službeno
proglašena od strane župana Varaždinske županije.

O daljnjem tijeku
postupka prijave mještani će biti naknadno obaviješteni.

Načelnik općine
Franjo Vrbanić

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA VLASNIKA STAMBENE JEDINICE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE

 

Dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. U nastavku Vam donosimo pojašnjenje postupka i potrebite obrasce.
U nastavku objavljujemo Uputu Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, kao i obrasce, iz koje proizlazi obveza Stožera civilne zaštite Općine Veliki Bukovec o izdavanju „Potvrda o nadzoru stambene jedinice“.

S tim u vezi, Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec ima obvezu:

  • putem mrežnih stranica Općine Veliki Bukovec ili putem drugih komunikacijskih kanala, građane obavijestiti da je raspisan Javni poziv,
  • obavijestiti na kojem mjestu i u koje vrijeme Ponuditelj stambene jedinice može predati obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice (isto se može provesti svakoga radnog dana, od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 u prostorima Općine, gdje su spremni za preuzimanje obrasci radi popunjavanja istih i predaje),
  • nakon zaprimljenih zahtjeva, u najkraćem mogućem vremenu provesti neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju je potrebno dostaviti Ponuditelju.

DOKUMENTI:

Obrazac-pojedinacni-smjestaj 2022

Potvrda pojedinacni smjestaj

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju