Korisni dokumenti

ODLUKE

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Veliki Bukovec

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju smještaja djece s područja Općine Veliki Bukovec u dječjim vrtićima izvan Općine Veliki Bukovec

Odluka o sufinanciranju smještaja djece s područja Općine Veliki Bukovec u dječjim vrtićima izvan Općine Veliki Bukovec

 

PROCJENA RIZIKA

Procjena rizika od velikih nesreća

 

DOKUMENTI VRTIĆA KRIJESNICA

 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu

Zahtjev za upis

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

 

Plan gospodarenja otpadom u Općini Veliki Bukovec za razdoblje 2017. – 2023. god.

 

POREZ NA NEKRETNINE

 

POZIV

O POREZU NA NEKRETNINE

OBRAZAC – STAMBENI PROSTOR

OBRAZAC – POSLOVNI PROSTOR

OBRAZAC – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE