Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Veliki Bukovec – zimska služba