Događanja

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA VLASNIKA STAMBENE JEDINICE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE

 

Dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. U nastavku Vam donosimo pojašnjenje postupka i potrebite obrasce.
U nastavku objavljujemo Uputu Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, kao i obrasce, iz koje proizlazi obveza Stožera civilne zaštite Općine Veliki Bukovec o izdavanju „Potvrda o nadzoru stambene jedinice“.

S tim u vezi, Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec ima obvezu:

  • putem mrežnih stranica Općine Veliki Bukovec ili putem drugih komunikacijskih kanala, građane obavijestiti da je raspisan Javni poziv,
  • obavijestiti na kojem mjestu i u koje vrijeme Ponuditelj stambene jedinice može predati obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice (isto se može provesti svakoga radnog dana, od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 u prostorima Općine, gdje su spremni za preuzimanje obrasci radi popunjavanja istih i predaje),
  • nakon zaprimljenih zahtjeva, u najkraćem mogućem vremenu provesti neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju je potrebno dostaviti Ponuditelju.

DOKUMENTI:

Obrazac-pojedinacni-smjestaj 2022

Potvrda pojedinacni smjestaj

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA PROMO

 

U gradskoj vijećnici grada Varaždina u utorak 16. lipnja 2020.g. održana je završna konferencija projekta PROMO – „PRavilnim primjerOM učimo zaštiti okOliš“.

U projektu PROMO sudjelovali su grad Varaždin kao nositelj projekta, grad Varaždinske Toplice i Vodice te općine Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec.

Projekt je bio prijavljen u iznosu od 1.200.000,00 kuna od čega je 85% financirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Tijekom 2019. i 2020. godine za provedene aktivnosti utrošeno je ukupno 1.082.577,50 kuna, a koje su se sastojale od niza izobrazno informativnih aktivnosti za djecu polaznike vrtića i osnovnih škola te za građane.

Glavni moto projekta bio je „NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE“, jer na području provedbe projekta nema više bacanja otpada u jeda spremnik te je za svaku vrstu otpada namijenjen zaseban spremnik.

 

Informacije o projektu

 

PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO
Bliži se kraju provedba projekta „PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“ čija je svrha informativnim aktivnostima građane upoznati s postignutim ciljevima i ostvarenim rezultatima u području gospodarenja otpadom kako bi mogli pratiti napredak održivog gospodarenja otpadom.

Za održivo gospodarenje otpadom nužna je suradnja svih dionika države, lokalne samouprave i građana. Provedba projekta započela je još prošle godine, a obuhvaća sedam jedinica lokalne samouprave: Općina Mali Bukovec, Općina Veliki Bukovec, Općina Sveti Đurđ, Općina Vidovec te gradovi: Varaždinske toplice, Vodice i grad Varaždin, koji su i sunositelji projekta.

U sklopu projekta provedene su brojne aktivnosti, a na području Općine Veliki Bukovec između ostalog: podjela i redovita mjesečna nadopuna promotivnih letaka na mjestima na kojima se zadržava veći broj ljudi, postavljeni su i redovito mijenjani oštećeni plakati po oglasnim pločama i javnim prostorima u svakom naselju na području općine, organizirane su dvije javne tribine u  Velikom Bukovcu i Dubovici na kojima su mještani Općine Veliki Bukovec mogli od stručnjaka za gospodarenje otpadom kroz prezentaciju, pitanja i odgovore saznati sve o razdvajanju i odlaganju, te su podijeljene igre i bojanke djeci polaznicima Dječjeg vrtića „Krijesnica“-podružnica Veliki Bukovec. Pored bojanki i igara vrtićima su podijeljeni i izobrazno-informativni leci, plakati i brošure. Temeljni cilj podjele igara i bojanki jest educirati najmanje te im već sada izgraditi svijest o važnosti brige za okoliš i odgovornom postupanju s komunalnim otpadom te sprečavanju njegova nastanka. Igre su svojim sadržajem prilagođene uzrastu predškolske djece te će se pomoću istih djeca učiti pravilnom razvrstavanju otpada, recikliranju i ekologiji.

Osim navedenih aktivnosti u skladu s motom projekta “NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE” na području Općine Veliki Bukovec nagrađuju se kućanstava u smanjenju količina otpada. Kućanstva koja su u drugoj polovici 2019. godine proizvela najmanje miješanog komunalnog otpada i time doprinijela uspješnom smanjenju količine otpada, za nagradu će dobiti poklon u obliku kišobrana s logotipom projekta PROMO. Ovime želimo zahvaliti građanima koji su primarnom selekcijom na kućnom pragu uložili najviše vlastitog truda i bitno doprinijeli pozitivnim rezultatima cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.

Smanjenjem i razvrstavanjem otpada koji svakodnevno proizvodimo možemo smanjiti njegov štetan utjecaj, ali i uštedjeti.

NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE!

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Naziv projekta: “PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO”

Naziv korisnika: Grad Varaždin, Općina Mali Bukovec, Općina Sveti Đurđ, Općina Vidovec, Općina Veliki Bukovec, Grad Varaždinske Toplice i Grad Vodice

Ukupna vrijednost projekta: 1.200.000,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.020,000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Varaždina

Kontakt za više informacija o projektu: Grad Varaždin – Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, Telefon: 042 658 022

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

 

PROMO – letak

JAVNA TRIBINA ZA GRAĐANE O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Općina Veliki Bukovec kao partner i Grad Varaždin kao nositelj projekta “PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO” organiziraju javnu tribinu za građane pod nazivom ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM.

Mjesto i vrijeme održavanja tribine VELIKI BUKOVEC, DRUŠTVENI DOM, Dravska 44a, Srijeda, 12.02.2020. od 19:00 do 20:00

I

DUBOVICA,DRUŠTVENI DOM, Dubovica 46,

 Četvrtak, 13.02.2020. od 19:00 do 20:00

Na tribini ćete od stručnjaka za gospodarenje otpadom kroz prezentaciju, pitanja i odgovore saznati sve o razdvajanju i odlaganju vašeg otpada.

Nadamo se vašem dolasku na tribinu!

NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE!

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Naziv projekta: “PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO”

Naziv korisnika: Grad Varaždin, Općina Mali Bukovec, Općina Sveti Đurđ, Općina Vidovec, Općina Veliki Bukovec, Grad Varaždinske Toplice i Grad Vodice

Ukupna vrijednost projekta: 1.200.000,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.020,000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Varaždina

Kontakt za više informacija o projektu: Grad Varaždin – Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, Telefon: 042 658 022

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

PLAKAT DUBOVICA

PLAKAT VELIKI BUKOVEC

Povodom božićnih blagdana, Općina Veliki Bukovec u subotu, 21.12.2019., organizira blagdanski program u društvenom domu u Velikom Bukovcu, s početkom u 18 sati.

Pozivamo sve stanovnike Općine da se pridruže i uživaju u koncertu Iveka Povijača, Josipa Požgaja, zbora mladih “Ihtis” i ostalih izvođača.

Mještani općina Mali i Veliki Bukovec za odlaganje otpada na raspolaganju će od subote,
6. travnja, imati mobilno reciklažno dvorište. Podsjetimo, suradnjom općinskih vlasti
obiju općina, kroz postupak javne nabave, od poduzeća Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca
nabavljeno je zajedničko mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 129 tisuća kuna, bez
PDV.
Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i
skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava. Radi se o
rolo kontejneru koji je opremljen tipskim spremnicima za pojedine vrste otpada.
– S mobilnim reciklažnim dvorištem ispoštovat ćemo sve što se tiče gospodarenja
komunalnim otpadom na području općina Veliki i Mali Bukovec. Veseli me i to što ćemo
zbrinuti sve vrste otpada koje su do sada završavale negdje u prirodi – kazao je načelnik
općine Veliki Bukovec, HSS-ov Franjo Vrbanić.
Već sada u sklopu javne usluge na kućnom pragu sakuplja se sedam vrsta komunalnog
otpada: papir i karton, plastika, ambalažno staklo, metali, tekstil, biootpad i glomazni
otpad. One vrste otpada koje se ne prikupljaju na kućnom pragu i za koje građani nemaju
mogućnost zbrinjavanja u svojoj općini, a radi se o pretežito problematičnom tj.
opasnom otpadu, trebale bi završavati u ovom reciklažnom dvorištu.
U mobilno reciklažno dvorište mještani općina Veliki i Mali Bukovec od sada će odlagati
razne vrste otpada, između ostalog i otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticide,
fluocijevi, ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdžente, stare lijekove, baterije i
akumulatore, manju električnu i elektroničku opremu (do gabarita LCD monitora
kućnog računala), papir i karton, ambalažu od metala, staklenu ambalažu, ravno
(prozorsko) staklo, ambalažu od plastike, plastiku, odjeću i obuću, jestiva ulja i masti.
Spremište je izrađeno u skladu sa Zakonom o otpadu i Pravilnikom o gospodarenju
otpadom, dok je atestirano od strane ovlaštene institucije.
U nastavku donosimo raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mjesec travanj za
Općinu Veliki Bukovec, a potom će opet mještanima biti na usluzi u srpnju i listopadu.

 6.04. – od 8 do 13 sati – kod društvenog doma u V. Bukovcu (na dijelu č.k.br. 37)

 8.04. – od 10 do 16 sati – kod društvenog doma u Kapeli Podravskoj (na dijelu
č.k.br. 61)

 9.04. – od 10 do 16 sati – kod društvenog doma u Dubovici (na dijelu č.k.br. 2110)
Pravo na korištenje reciklažnog dvorišta imaju korisnici javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada s područja općine Veliki Bukovec, koji su podmirili sve
dospjele račune Čistoće d.o.o. Usluga za takve korisnike je besplatna, a prilikom
korištenja usluge potrebno je sa sobom donijeti važeću osobnu iskaznicu, podmiriti sve
račune, a prije dolaska u recikalžno dvorište, kako bi se izbjegle gužve, potrebno je
razvrstati otpad po grupama.

Općina Veliki Bukovec u društvenom domu u Dubovici bila je u ponedjeljak, 11. ožujka, domaćin besplatne edukacije i informiranja poljoprivrednika. Zainteresiranim poljoprivrednicima s ludbreškog područja informacije o Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu te sustavu redovitih pregleda uređaja za primjenu pesticida prenijeli su djelatnici Ministarstva poljoprivrede.

Načelnik Općine Veliki Bukovec, HSS-ov Franjo Vrbanić, ističe da mu je drago što su među sudionicima edukacije poljoprivrednika o mjerama ruralnog razvoja, u kraju koji je okrenut poljoprivredi, a posebno cvjećarstvu.

„Uz industriju, naše se stanovništvo pretežito bavi poljoprivrednom proizvodnjom i moramo ih informirati, kako bi dobro znali koja su im prava, ali i obveze. Ovakva predavanja koriste i njima, ali i ljudima koji to rade u Ministarstvu poljoprivrede, u bivšoj Savjetodavnoj službi, da se povežu s poljoprivrednicima na terenu oko papirologije, jer sva prava koja se ostvaruju preko toga podliježu i inspekcijskim nadzorima. Bolje je da se ljudi informiraju prije i naprave sve što treba, nego da kasnije plaćaju penale ili ne daj Bože kazne. Ovo je jako dobra inicijativa kako bi se što više poljoprivrednika informiralo“, izjavio je načelnik Vrbanić.

Predavanja su održala predstavnice Ministarstva poljoprivrede iz Varaždina i Ludbrega, Mara Bogović, Zrinka Večerić, Zita Ciler i Valerija Pokos.

„Svake godine Agencija za plaćanje objavljuje novi Pravilnik, odnosno sve one propise koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju i sve one izmjene i dopune tih propisa zakona koji poljoprivredni proizvođači moraju poštivati prema pravilima višestruke sukladnosti i načelima dobre poljoprivredne prakse. Kroz ova predavanja poljoprivrednim proizvođačima skrećemo pozornost prije svega na ono što je važno za ratarsku, biljnu poljoprivrednu proizvodnju, ali isto tako i sve one mjere koje se odnose na dobrobiti životinja kroz Mjeru 14. Tu je također niz novih mjera koje se odnose na trajne nasade, gdje poljoprivrednici koji se pridržavaju tih različitih agrookolišnih mjera mogu dobiti i dodatna plaćanja, osim ovih osnovnih, zelenih proizvodno vezanih plaćanja“, pojasnila je Mara Bogović te dodala da je još jedna tema obveze koje se odnose na traktorske šprice.

„Prema Zakonu, svi proizvođači koji svoje traktorske šprice koriste u poljoprivrednoj proizvodi, moraju ih svake tri godine tehnički pregledavati, jer one moraju biti u ispravnom stanju, adekvatno se kroz zimu trebaju skladištiti i spremiti. Tijekom sezone u poljoprivrednoj proizvodnji proizvođači se trebaju pridržavati svih principa održive uporabe pesticida“, kazala je Bogović.

Poljoprivrednicima su predstavljene novosti i nove mjere koje moraju provoditi u sklopu svoje proizvodnje, vezano uz pokrovne i postrne usjeve, uz zelenu gnojidbu i ostalo što se radi za poljoprivredno zemljište, odnosno da se zemljištu poboljšava kvaliteta, struktura i tekstura.

 

Veliki Bukovec bio je u petak domaćin drugog dijela trodnevne manifestacije „Dani Zlate Brzeske“ koju organizira Udruga za očuvanje prirodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog turizma „Vendi“ iz Đelekovca, čija je Zlata Brzeska bila članica. Pokrovitelji manifestacije su općine Veliki Bukovec, Mali Bukovec i Đelekovec.

Zlata Brzeska, (9.3.1957. Donja Dubrava – 9.9.2018. Novi Marof), dala je neizmjeran doprinos Udruzi, a njezine tri knjige objavljene su u okviru biblioteke Udruge – „Komadić moje duše“, pjesme i proza (2014.), „Sto mojih rana u sto pjesama“, pjesme (2015.) i „U naručju smrti“, proza (2015.) Osim pisanja izrađivala je ručne radove i umjetnička djela, a nagrađivana je i za cvjetni okoliš svog doma.

„Iako bolesna, društveno je bila vrlo aktivna i pomagala mnogim udrugama, sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama. Uvijek nasmijana i puna optimizma, oko sebe je širila toplinu i pozitivnu energiju“, rekao je predsjednik Udruge „Vendi“ Mladen Levak.

Zlata Brzeska bila je vezana uz Dravu pa je prvi dan manifestacije u četvrtak bio na rijeci Dravi u Donjoj Dubravi gdje su učenici OŠ Veliki Bukovec, članice Udruge žena Veliki Bukovec i članovi Udruge „Vendi“ čitali Zlatine pjesme.

U Društvenom domu u Velikom Bukovcu u petak je predstavljena Zlatina četvrta knjiga „Čuvarica tragova“. U programu su sudjelovali učenici Glazbene škole Ludbreg. Postavljene su izložba radova Zlate Brzeske i članova Udruge „Vendi“ te izložba slikara s područja općina Veliki i Mali Bukovec.

„Drago mi je što je Općina Veliki Bukovec domaćin jednog dijela ove manifestacije. Zlata Brzeska svojim je radom kroz Udrugu i aktivnostima na očuvanju kulturne baštine i tradicije ovog kraja zadužila općinu. Ovo je samo jedan od način da joj zahvalimo na svemu što je svojim radom napravila za naš kraj“, izjavio je načelnik Općine Veliki Bukovec Franjo Vrbanić.

Manifestacija završava u subotu u Đelekovcu kreativnom likovno-književnom radionicom na temu „Žena“. U Domu kulture „Pajo Kanižaj“ bit će predstavljena četvrta knjiga i radovi Zlate Brzeske te radovi članova Udruge „Vendi“ i gostiju. Tema „Žena“ izabrana je uz Međunarodni dan žena i rođendan Zlate Brzeske, 9. ožujka.

Zlata Brzeska povezala je Donju Dubravu gdje je rođena, Veliki Bukovec gdje je živjela i Đelekovec gdje je bila članica Udruge „Vendi“.

 

U subotu je završen trodnevni program obilježavanja Dana Općine Veliki Bukovec, blagdana svetog Franje Asiškog – Ferenčevo 2018. Nakon što je u četvrtak održana svečana sjednica Općinskog vijeća te obilježen Dan Osnovne škole Veliki Bukovec, a u petak održana ribička noć, subota je imala trostruki program.

U Kapeli Podravskoj održana je vježba sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec i Općine Mali Bukovec pod nazivom „Pilana 2018.“ na prostoru Stolarije i pilane Antun Pečenec d.o.o. Odrađeno je testiranje i provjera spremnosti u reagiranju svih operativnih snaga na području općina Veliki i Mali Bukovec, a glavnina snaga su bile vatrogasne postrojbe, kojih je najviše na svakom području pa tako i na području općina Veliki i Mali Bukovec. U vježbi je simulirana eksplozija kotlovnice u središtu poslovnog kompleksa, postrojenja pilane i pratećih objekata u drvne industrije. Pri tome je došlo do ozljeđivanja određenog broja radnika. Uslijedila je evakuacija svih zaposlenih i ljudi koji su se našli u tom poslovnom prostoru te pozivanje žurnih službi preko centra 112. Pozvani su prvo vatrogasci s obzirom da se radi o požaru, zatim hitna medicinska pomoć jer je nekoliko radnika bilo teže, a nekoliko lakše ozlijeđeno. Policija je regulira promet na području nesreće. Na vježbi su bili i predstavnici HGSS-a i Državne uprave za zaštitu i spašavanje te vlasnici tvrtke. Sudjelovalo je 80 ljudi, od kojih 60 vatrogasci.

Zadovoljan vježbom i spremnošću operativnih snaga za reakciju na određene situacije bio je načelnik Općine Veliki Bukovec Franjo Vrbanić, koji je vježbu pratio u društvu načelnika Općine Mali Bukovec Darka Markovića.

„Prvenstveno smo odabrali ovaj poslovni objekt zbog velike ugroženosti od požara, ali ne samo od požara nego i od ostalih katastrofa tipa eksplozija i spašavanja s visina jer imaju komplekse iznad 12 metara visine. Kompletna operativca bila je uključena u vježbu, koja je uspjela. Drago mi je da smo skupili 40 vatrogasaca na ovakvoj intervenciji što znači da možemo računati na njih u situacijama koje se mogu dogoditi“, izjavio je načelnik Vrbanić.

Nakon zajedničkog ručka svih sudionika vježbe, poslijepodne je bilo rezervirano za kulturno-sportski program koji su pripremile udruge s područja Općine Veliki Bukovec, uz nastup glazbenog sastava Taliri. Dan Općine završio je predstavom „Debitanti“ u izvedbi varaždinskog Kerekesh teatra.

 

U četvrtak, 4. listopada, počinje trodnevni program obilježavanja Dana Općine Veliki Bukovec, blagdana svetog Franje Asiškog – Ferenčevo 2018.

Program u četvrtak počet će u 11 sati svetom misom u crkvi sv. Franje Asiškog u Velikom Bukovcu. U 13 sati počinje predstava za djecu i mlade „Grimmix“ u izvedbi Kerekesh teatra, a u 14 sati edukativne radionice za roditelje i učenike Osnovne škole Veliki Bukovec u kojoj će biti i Dan otvorenih vrata od 16 sati do 16.45 sati.

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec s prigodnim programom, u Društvenom domu u Velikom Bukovcu, počet će u 18 sati.

Proslava u Velikom Bukovcu nastavlja se u petak, 5. listopada, ribičkom noći u ribičkom domu ŠRK „Linjak“ Veliki Bukovec s početkom u 18 sati.

Treći dana obilježavanja Dana Općine Veliki Bukovec, subota, 6. listopada, počinje vježbom sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec i Općine Mali Bukovec pod nazivom „Pilana 2018.“ Vježba će se održati na prostoru Stolarije i pilane Antun Pečenec d.o.o. u Kapeli Podravskoj s početkom u 11 sati. Vježba završava ručkom za sve sudionike i goste ispred Društvenog doma u Velikom Bukovcu od 13 sati. Udruge s područja Općine Veliki Bukovec kulturno-sportski program pripremaju od 15 do 19.30 sati, a Ferenčevo 2018. završava predstavom „Debitanti“ u izvedbi Kerekesh teatra u Društvenom domu u Velikom Bukovcu u subotu u 20 sati.

Branitelji s područja Općine Veliki Bukovec, s izaslanstvom općinske uprave, u nedjelju su, 5. kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, položili vijenac kod središnjeg križa na groblju u Velikom Bukovcu.

  1. obljetnica „Oluje“ tako je u Velikom Bukovcu obilježena prisjećanjem na one koji su dali živote za slobodnu i neovisnu Hrvatsku.

Izaslanstvo Općine Veliki Bukovec predvodio je načelnik Franjo Vrbanić, koji je čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. U izaslanstvu su bili i predsjednica Općinskog vijeća Jasenka Zdelar te vijećnici. Počasnu stražu držali su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dubovica, koje je u nedjelju obilježilo 90 godina osnutka i neprekinutog djelovanja, a na polaganju vijenca bila je i limena glazba.

 

Trodnevnim bogatim programom, Dobrovoljno vatrogasno društvo Dubovica proslavilo je 90 godina postojanja i neprekinutog djelovanja. Pokrovitelj proslave bila je Općina Veliki Bukovec.

DVD Dubovica osnovano je 26. veljače 1928. godine, nakon što je strašni požar kakav se ne pamti u povijesti toga kraja zahvatio susjedno selo Veliki Bukovec u kojem je više desetina domaćinstava ostalo bez krova nad glavom. Prvi pobornici osnivanja društva bili su Franjo Kovaček i Antun Nemec.

„Te godine društvo je brojilo 56 utemeljitelja i 35 podupirajućih članova, a dvije godine kasnije društvo je sagradilo svoj prvi vatrogasni dom. 1958. godine, za 30 obljetnicu osnutka i rada, društvo je dobilo svoj prvi barjak. Narednih je godina izgrađen sadašnji društveni dom, kupljen novi agregat te vatrogasno kombi vozilo i auto-prikolica za prijevoz agregata“, istaknuo je predsjednik DVD-a Dubovica, Dražen Ipša.

Društvo trenutno broji 56 članova, među kojima je 5 članova vatrogasne mladeži i dva počasna člana, kao i 16 operativnih vatrogasaca, 14 članova sa zvanjem vatrogasca, 16 vatrogasaca I. klase, 2 dočasnika, jednog dočasnika I. klase i dvojicu časnika.

Program obilježavanja 90. obljetnice DVD-a Dubovice počeo je u petak, 3. kolovoza, svetom misom i podjelom zahvalnica mještanima, a prvi je dan proslave završio velikom bakljadom ulicama Dubovice kojoj su nazočili brojni mještani. Najsvečanije je bilo u nedjelju, 5. kolovoza, kad je održan svečani mimohod vatrogasaca, nakon čega je uslijedilo službeno otvorenje proslave.

„Ova nam značajna obljetnica mnogo znači – riječ je o 90 godina humanog rada, opstojnosti. Mi vatrogasci pokretači smo društvenog života te uz pomoć društva žena paralelno sudjelujemo u realizaciji brojnih programa i događanja. Imamo puno djece i mladih i trudimo se biti im dobar primjer“, kazao je Ipša.

Načelnik Općine Veliki Bukovec, HSS-ov Franjo Vrbanić, i sam vatrogasac, čestitao je DVD-u Dubovica 90 godina kontinuiranog rada koji nije prestao ni tijekom 2. svjetskog, odnosno Domovinskog rata. I načelnik je istaknuo da su dobrovoljni vatrogasci nositelji kompletnog društvenog života u općini.

„Na području općine imamo tri DVD-a, a to su Kapela, Veliki Bukovec i Dubovica i sa svima odlično surađujemo – članovi društava odazivaju se na sve akcije, sudjeluju u svim pokaznim vježbama, na svim potrebnim intervencijama, kao i na svim obilježavanjima obljetnica, odnosno društvenim događanjima“, rekao je načelnik Vrbanić te podsjetio da su ove godine obilježene čak tri vatrogasne obljetnice.

„Za suradnju moram pohvaliti sve općinske vijećnike, sva društva i posebno DVD-ove koji su se organizirali i koji su obljetnicu obilježiti na pravi način. Ovakve obljetnice su inače uvijek određeni aktivator društva – ako se u DVD-u u posljednjih nekoliko godina i nije baš nešto napravilo, tu godinu dok je proslava se dosta toga napravi, nabavi se oprema, upisuju se novi članovi, nabave se svečane uniforme“, rekao je Vrbanić istaknuvši i sustavan rad na osposobljavanju vatrogasaca.

Načelnik je dodao i da je na području općine više od 40 operativaca, što časnika, dočasnika te običnih vatrogasaca te da su DVD-ovi opremljeni svime onime što im treba kako bi obavljali intervencije u skladu s propisima.

Svečanost je iskorištena i za primopredaju kombi vozila marke Ford, koje je za DVD Dubovica nabavila Općina Veliki Bukovec.

Nakon dodjele priznanja i odlikovanja, uslijedio je svečani ručak te zabavni program i druženje vatrogasaca i njihovih gostiju uz Gloria band.

Uspomena na 90. obljetnicu DVD-a Dubovica ostat će i tzv. „milenijska fotografija“.
Proslavi velike obljetnice DVD-a Dubovica nazočili su i saborski zastupnici Hrvatske seljačke stranke Mladen Madjer i Željko Lenart, te načelnik susjedne Općine Mali Bukovec, HSS-ov Darko Marković. Svi sudionici proslave 90. obljetnice DVD-a Dubovica, njih gotovo tri stotine, sudjelovali su u snimanju tzv. “milenijske” fotografije.

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Bukovec u subotu, 14. srpnja, velikom je svečanošću proslavilo 90 godina postojanja i neprekinutog djelovanja.

„DVD je osnovan 1928. godine, nakon velikog požara kada je gotovo pola sela izgorjelo. Otada traje neprekinuta aktivnost društva koje danas ima 50-ak članova, od veterana do djece. Osim rada na spremnosti i intervencija zbog kojih i djelujemo, a u prosjeku su dvije-tri godišnje, naše djelovanje okuplja članove naše zajednice. Organiziramo vatrogasnu zabavu u proljeću, natjecanje u ljeto, redovito se provode vježbe i radimo s pomlatkom“, opisuje 90-godišnje društvo predsjednik Marko Požgaj.

Svečani dan za vatrogasce u Velikom Bukovcu počeo je budnicom limene glazbe, nastavljen je svetom misom za preminule vatrogasce u župnoj crkvi, a nakon okupljanja uzvanika i gostiju krenulo se po pokrovitelja svečanosti – Općinu Veliki Bukovec.

„Općini je velika čast što su nas vatrogasci zamolili za pokroviteljstvo i odluka Općinskog vijeća bila je jednoglasna“, ističe načelnik Općine Veliki Bukovec, HSS-ov Franjo Vrbanić, koji je sa zamjenikom Kristijanom Matasom i predsjednicom Općinskog vijeća Jasenkom Zdelar dočekao vatrogasnu povorku.

Vrbanić također ističe da su tri dobrovoljna vatrogasna društva u općini Veliki Bukovec nositelji društvenog života.

„DVD Veliki Bukovec je društvo A kategorije i noseće društvo operative, edukacije, rade s mladima, vježbi, sve u domeni vatrogastva i šire. Drago mi je da se uprava društva i vatrogasni kadar pomladili, operativni dio mlađi je od 35 godina što znači da i budućnost društva nije upitna. A tu je i muški i ženski pomladak koji se natječu u Varaždinskoj i susjednim županijama. To me posebno veseli“, dodaje načelnik Općine.

Što se tiče opreme, DVD Veliki Bukovec ima sve uvjete za ispunjavanje svojih zadaća.

„Oprema je na zavidnom nivou i sve zadaće mogu riješiti, ali planiramo njezinu obnovu. Ove godine dosta sredstava je išlo za proslave jer sva tri društva, Veliki Bukovec, Kapela Podravska i Dubovica, obilježavaju 90 godina djelovanja, ali za sljedeće tri godine planiramo ulaganja u opremu i edukaciju. DVD-u Veliki Bukovec prošle je godine donirano navalno vozilo iz Velike Britanije, a nabavljeno je putničko vatrogasno vozilo marke Mercedes s dopunom opreme. Nova će oprema stići sljedeće godine, a razmišljamo i o opremi za spašavanje na vodi s obzirom da je naše područje ugroženo i od poplava“, najavljuje načelnik Općine Veliki Bukovec.

Nakon mimohoda vatrogasaca kroz Veliki Bukovec održana je svečanost koja je bila prilika za zahvalu svima koji su pomagali aktivnosti DVD-a Veliki Bukovec. Na svečanosti su bili i zapovjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Nedeljko Vukalović, počasni predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Zlatko Orsag, zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ Stjepan Kovaček, načelnik susjedne Općine Mali Bukovec Darko Marković te zamjenica načelnika Općine Orehovica Dijana Novak.

 

OBAVIJEST

 

Općina Veliki Bukovec u suradnji sa Čistoćom d.o.o. Varaždin organizira Javnu tribinu na temu gospodarenja komunalnim otpadom.

Predstavnici Čistoće Varaždin prezentirati će novosti vezane o gospodarenju komunalnim otpadom.

Pozivaju se svi mještani Općine Veliki Bukovec da se odazovu Javnoj tribini kako bi na vrijeme bili upoznati sa svim novostima.

Termin održavanja tribine:

  1. srpnja 2018. u 17,00 h – Društveni dom Veliki Bukovec

 

Općina Veliki Bukovec

Iza nogometnih klubova u općini Veliki Bukovec odlična je sezona u kojoj je NK Bukovčan iz Velikog Bukovca osvojio naslov prvaka Nogometnog središta Ludbreg dok je NK Poljoprivrednik iz Kapele na kraju sezone zauzeo četvrto mjesto u konkurenciji 15 klubova.

 

A upravo je posljednje 30. kolo odigrano ove nedjelje ponudilo rasplet u međusobnom susretu između Poljoprivrednika i Bukovčana odigranom u Kapeli. Bukovčan je pobjedom  2:0 osigurao naslov prvaka ispred drugoplasirane Mladosti iz Sigeteca te trećeg Razvitka.

 

Zadovoljan igrom tijekom cijele sezone i osvajanjem naslova, ali prije svega zajedništvom i timskim duhom svoje momčadi, je trener Bukovčana Franjo Zdelar. Naglasio je kako je početak sezone, odnosno cijela atmosfera bila turbulentna nakon ispadanja iz Druge županijske lige.

 

-Prije početka sezone cilj nam je bio stabilizirati klub i boriti se da budemo među prvih pet momčadi na kraju sezone. Uspjeli smo dovesti dva-tri pojačanja a ono što nas je krasilo tijekom cijele sezone bio je momčadski duh i činjenica da smo ovaj uspjeh izborili prvenstveno kao tim. Već na polusezoni, kada smo bili na trećem mjestu, znali smo da možemo više. Drugi dio odigrali smo odlično. Zabilježili smo 14 kola bez poraza a pobjedom u zadnjem kolu potvrdili smo naslov – zaključio je Zdelar. Zahvalio se svim igračima, ljudima u klubu, navijačima i svima oko kluba koji su pomogli Bukovčanu na putu do osvajanja titule.

 

Na osvajanju naslova čestitao je i načelnik HSS-ov Franjo Vrbanić. Istaknuo je da je osvajanje naslova idealan poklon klubu i navijačima u povodu obilježavanja 70 godina rada i postojanja.

 

-Čestitam na sjajnoj sezoni i NK Bukovčanu i NK Poljoprivredniku. Oba kluba, igrači i uprave, uložili su silnu energiju na postizanju ovih rezultata. Općina kroz svoj proračun prati rad svih sportskih kolektiva a tako će biti i ubuduće. Cilj je da se što veći broj mladih uključi u bavljenje sportom – izjavio je Vrbanić. Navijačima je poručio da mogu biti ponosni na sve što su njihovi klubovi pokazali tijekom sezone.

 

NK Bukovčan osvojio je titulu prvaka Nogometnog središta Ludbreg osvajanjem 71 boda u 28 susreta. Pobijedili su 23 puta uz dva neriješena susreta te tri poraza. Odličnu sezonu u NK Bukovčanu imali su Andrija Ivančić sa 19 te Josip Makar sa 18 pogodaka.

 

NK Poljoprivrednik sezonu je okončao na četvrtom mjestu sa 48 bodova. U 28 kola momčad je zabilježila 15 pobjeda, tri neriješena susreta te 10 poraza. Najbolji strijelac u sezoni je Karlo Štimac sa 20 pogodaka.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „IZVOR“

 

ORGANIZIRA RADIONICU NA TEMU „ULAGANJA U MALA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA“

 

TIP OPERACIJE 1.1.2 NATJEČAJ LAG-a „Izvor“

 

            Lokalna akcijska grupa „Izvor“ organizira radionicu na temu „Ulaganja u mala poljoprivredna gospodarstva“ Tip operacije 1.1.2. U društvenom domu u Dubovici(Općina Veliki Bukovec) 05.04. u 19.00 sati. Za potencijalne prijavitelje sa područja Općina Sveti Đurđ,Mali Bukovec i Veliki Bukovec.

 

Pošto je ovo prvi natječaj koji raspisuje LAG „Izvor“ pozivamo Vas na radionicu na kojoj će biti razjašnjen tekst natječaja, mogućnosti prijave, sufinanciranje i ostala pitanja koje interesiraju moguće prijavitelje.

 

 

POZIV

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “LUDBREŠKI KRAJ”

POZIVA VAS NA PREDAVANJE

 

„UGOVARANJE PROIZVODNJE POVRĆA I VOĆA 2018.“

 

dana 01.03.2018. godine (četvrtak) u 18:30 sati

 

Predavanje će se održati u Vatrogasnom domu u Malom Bukovcu, Pavleka Miškine 28

 

Dođite i upoznajte se sa uvjetima koje Vam nudimo ukoliko ugovorite proizvodnju povrća i voća za Poljoprivrednu zadrugu Ludbreški kraj!

 

Poziv na predavanje

SRK Linjak organizira tradicionalni 11. KUP SRD “LINJAK” Veliki Bukovec u lovu ribe udicom na plovak.

 

Natjecanje će se održati na Ribnjacima kod Ribičkog doma u tri odvojena sektora, u NEDJELJU, 13.08.2017 godine.

Prijava ekipa je do 7:00 sati, a natjecanje počinje u 10:00 sati.

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, prvi put nakon 22 godine položen je vijenac i zapaljene su svijeće kod centralnog križa na groblju u Velikom Bukovcu. Na polaganju vijenca sudjelovali su branitelji i vijećnici Općine Veliki Bukovec sa načelnikom. Srećom nismo imali poginulih branitelja sa područja Općine, ali moramo se sjetiti svih onih koji su dali svoje živote da bi mi živjeli u slobodnoj i demokratskoj Republici Hrvatskoj.
Neka im je vječna hvala i slava.

Danas su u prostorijama škole Veliki Bukovec ministar graditeljstva i prostornog uređenja, Predrag Štromar, i v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ljubomir Majdandžić, sa ravnateljima Osnovne škole Veliki Bukovec, Osnovne Škole Bednja i Srednje škole Novi Marof potpisali Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Vrijednost ovog projekta je više od 9 milijuna kuna, a u njegovom financiranju Županija Varaždinska sudjelovala je sa 47% sredstava.

 

Potpisivanju Ugovora nazočili su i načelnici općina Veliki i Mali Bukovec, Franjo Vrbanić i Darko Marković, kao i načelnici općina Sv. Đurđ, Trnovec i Sračinec, gradonačelnik Novog Marofa te kao predstavnik Županije, zamjenik župana Tomislav Paljak.

 

dsc03528_5971c2fb805f2
« 1 od 4 »

photo by: evaraždin