OBAVIJEST – dodjela jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola s područja Općine Veliki Bukovec

Na temelju članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 26. sjednici u mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine, održanoj dana 14. siječnja 2020. godine donosi

O D L U K U

o dodjeli jednokratne novčane pomoći 

učenicima srednjih škola s područja Općine Veliki Bukovec u 2020. godini

Članak 1.

            Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec određuje dodjelu jednokratne novčane pomoći učenicima polaznicima srednjih škola s područja Općine Veliki Bukovec.

 

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju učenici iz članka 1. ove Odluke  koji su upisani u školsku godinu 2019./2020., pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, te da njihovi roditelji/skrbnici nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Članak 3.

            Pravo na jednokratnu  novčanu pomoć ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

Članak 4.

            Zahtjev za  jednokratnu novčanu pomoć učenici koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju navršenih 18 godina života podnose samostalno, dok za one koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu navršili 18. godina života zahtjev podnose njihovi roditelji/skrbnici.

Uz Zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

            – presliku osobne iskaznice učenika odnosno  roditelja/skrbnika

            – potvrdu o upisu u školsku godinu 2019./2020.

            – potvrdu o prebivalištu učenika odnosno roditelja/skrbnika

                Zahtjev s prilozima  podnosi se u pismenom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec.

Članak 5.

            Sredstva iz članka 3. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu u iznosu od 25.000,00 kn, Program 1008 Osnovno i srednje školsko obrazovanje, A100806 – Novčane naknade učenicima srednjih škola konto 3721.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će na internetskim stranica Općine Veliki Bukovec.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć-srednjoškolci (1)

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola s područja Općine Veliki Bukovec u 2020.g.


Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!