Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 036, Kolarova ulica