PROMO – Završna konferencija

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA PROMO

 

U gradskoj vijećnici grada Varaždina u utorak 16. lipnja 2020.g. održana je završna konferencija projekta PROMO – „PRavilnim primjerOM učimo zaštiti okOliš“.

U projektu PROMO sudjelovali su grad Varaždin kao nositelj projekta, grad Varaždinske Toplice i Vodice te općine Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec.

Projekt je bio prijavljen u iznosu od 1.200.000,00 kuna od čega je 85% financirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Tijekom 2019. i 2020. godine za provedene aktivnosti utrošeno je ukupno 1.082.577,50 kuna, a koje su se sastojale od niza izobrazno informativnih aktivnosti za djecu polaznike vrtića i osnovnih škola te za građane.

Glavni moto projekta bio je „NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE“, jer na području provedbe projekta nema više bacanja otpada u jeda spremnik te je za svaku vrstu otpada namijenjen zaseban spremnik.

 

Informacije o projektu

 

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!