ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Na temelju odredbe čl. 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18.), u skladu s priopćenjima Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva civilne zaštite od 13. ožujka 2020. te Preporuke Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19  KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020., u vezi s Odlukama Stožera civilne zaštite Varaždinske županije KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2186/1-02/3-20-55 od 12. ožujka 2020. g. i KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2186/1-02/3-20-60 od 14. ožujka 2020. g. Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec donosi

 

O D L U K U

 

U povodu epidemiološke opasnosti od širenja i zaraze bolesti uzrokovane koronavirusom COVID-19, na temelju obavijesti, odluka i priopćenja središnjih tijela državne uprave, nacionalnog i županijskog Stožera civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec daje sljedeće preporuke i mišljenja:

 

 1. Za održavanje javnih skupova i organiziranih okupljanja na kojima se očekuje dolazak većeg broja ljudi Stožer civilne zaštite Varaždinske županije ne daje suglasnost.

 

 1. Preporučuje se odgoditi ili otkazati javne priredbe sportskog ili zabavnog karaktera kao i veća okupljanja građana (koncerti, priredbe, predstave, radionice, javne tribine, veći poslovni susreti, okupljanja većeg broja građana i sl. događanja u zatvorenim ili otvorenim prostorima).

 

 1. Sukladno Odluci načelnika Općine Veliki Bukovec od 13. ožujka 2020., preporuča se svim roditeljima i skrbnicima djece korisnika dječjeg vrtića na području Općine Veliki Bukovec da djecu zbrinu kod kuće i ne dovode u vrtić. Iznimno, ukoliko djecu nije moguće zbrinuti kod kuće moguće je zbrinjavanje djece u dječjem vrtiću uz ograničenje izlazaka djece iz dječjeg vrtića, a u slučaju manjeg broja djece ograničiti broj prisutnih zaposlenika te se strogo pridržavati preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za postupanje u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 1. U slučaju neizbježnog ili neodgodivog održavanja događanja suprotno preporukama pod točkama 1.-3. ove Odluke, nalaže se organizatorima provedba sigurnosnih preventivnih mjera u smislu osiguranja najviših mogućih higijenskih standarda (dezinfekcija i čišćenje prostora, osiguranje dovoljne količine dezinfekcijskih sredstava i sredstava za održavanje higijene, osiguranje prostora dovoljnog za izbjegavanje bližeg tjelesnog kontakta sudionika, isticanje uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o izbjegavanju uobičajene neverbalne komunikacije, održavanju osobne higijene i postupanju u sumnji na zarazu koronavirusom COVID-19 ( https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/).

 

 1. Preporuča se organizirati rad trgovina, ugostiteljskih i drugih objekata te prostora u kojima se vrše uslužne djelatnosti tako da se održava međusobna udaljenost između osoba od najmanje jednog metra te da se osiguraju sve preventivne mjere zaštite i održanja higijene osobnog prostora preporučene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/).

 

 1. Nalaže se upravi Općine Veliki Bukovec i preporuča svim ostalim javnim ustanovama, poslovnim i gospodarskim subjektima na području Općine Veliki Bukovec postupati u skladu s Preporukom Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19 KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020., koja se nalazi u prilogu ove Odluke.

 

 1. Preporuča se ograničiti broj prisutnih građana na sahrani i ograničiti ih isključivo na članove uže obitelji.

 

 1. Preporuča se da se rad sa strankama u naredna dva tjedna odvija isključivo telefonskim putem ili putem emaila bez dolazaka u prostorije Općine Veliki Bukovec osim u iznimnim slučajevima uz prethodno provođenje potrebnih preventivnih mjera.

 

 1. Nalaže se osobama koje su u proteklih 24 sata na područje Republike Hrvatske došli iz područja zahvaćenih epidemijom (npr. Njemačka, Austrija, Švicarska, Francuska, Slovenija, i dr.) da se pridržavaju primljenih uputa o samoizolaciji u trajanju od 14 dana.

 

 1. U slučaju pojave zdravstvenih smetnji respiratornog sustava (kašalj, grlobolja i povišena temperatura) ne odlaziti u zdravstvene ustanove nenajavljeno, već je nužno prethodno kontaktirati liječnika obiteljske medicine koji će se po potrebi konzultirati s epidemiologom. Potrebno je dati podatke o tijeku bolesti i navesti svoje kretanje unatrag 14 dana te čekati daljnje upute liječnika.

 

 1. Svim građanima preporuča se odgoda svih putovanja i to naročito u zemlje zahvaćene epidemijom.

 

 1. Svim građanima preporuča se odgovorno i racionalno postupanje sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje čine prilog ove Odluke.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 NAČELNIK STOŽERA:

Kristijan Matas

Odluka Stožera civilne zaštite o preporukama

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!