Novosti

Učenici s područja Općine Veliki i Mali Bukovec od ove će školske godine imati mnogo  bolje uvjete odvijanja nastave u novoobnovljenom objektu Osnovne škole u Velikom Bukovcu. Naime, posljednjih dana srpnja završen je veliki projekt energetske obnove zgrade škole u što je uloženo 5,46 milijuna kuna, od čega je iz Europske unije osigurano više od 55 posto ukupnih sredstava, odnosno nešto manje od 3 milijuna kuna.

 

Na konferenciji u povodu završetka projekta, održanoj u srijedu u prostorima škole, načelnik Općine Veliki Bukovec, HSS-ov Franjo Vrbanić, zahvalio je svima koji su sudjelovali u projektu.

 

– U ime osnovnoškolaca s područja općina Veliki i Mali Bukovec zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi i provedbi ovog projekta. Novouređeni objekt znači i bolje uvjete boravka naše djece u školi, dok uštede znače da će ostati više sredstava za neke druge stvari u samom obrazovnom procesu, prije svega na korist učenicima i njihovim nastavnicima – kazao je na svečanosti Vrbanić te dodao da sada ove dvije općine imaju reprezentativan školski objekt. Zahvalio je upravi škole i ravnateljici Željki Marković-Bilić te čelnim ljudima županije, kao i izvođačima radova na uspješno završenom projektu.

 

Zadovoljan obnovom školskog objekta je i načelnik susjedne Općine Mali Bukovec Darko Marković. Naime, osnovnoškolci s područja te općine pohađaju školu u Velikom Bukovcu.

 

– Ovo je značajan projekt za naše dvije Općine a ujedno predstavlja i dodatan argument za ostanak mladih obitelji na ovim prostorima. Provođenjem niza projekata koji se odnose na obrazovanje, od vrtića do studija, te preko mjera poput stipendija i sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca, nastojimo mladim obiteljima pomoći u pokrivanju troškova obrazovanja i samim time omogućiti uvjete odgoja djece kakve imaju puno veće i gospodarski jače sredine – poručio je Marković. Posebno je pohvalio instalaciju  solarne elektrane od 30 kW te toplinskih pumpi od 3×36 kW, čime će škola praktički energiju za grijanje dobivati iz energije sunca i energije zemlje (podzemnih voda).

 

Na samoj završnoj konferenciji ravnateljica Marković Bilić kazala je kako je u sklopu projekta bilo jako puno radova a da posebno vesele tri stvari – ušteda energenata koja će se ostvariti, korištenje obnovljivih izvora energije te, možda i  najviše, novi, ljepši vanjski izgled škole.

 

Zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak rekao je da ulaganja u Osnovnu školu u Velikom Bukovcu ovdje ne staju budući je cilj prenamjenom djela sportske dvorane izgraditi nove učionice čime će se omogućiti odvijanje nastave  u jednoj smjeni.

 

Inače, projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Energetskom obnovom zgrade ostvarit će se ušteda toplinske energije na godišnjoj razini od gotovo 53 posto. Smanjit će se i emisija  CO2 za 70 posto.

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave
u postupku procjene utjecaja na okoliš
i postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
za Studiju utjecaja na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje
nositelja zahvata tvrtke Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

I
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je 21.05.2018. godine Odluku (KLASA: UP/I-351-03/18-01/1, URBROJ: 2186/1-06/6-18-11 od 21.05.2018.) o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje (nastavno: Studija) na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II
Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i jednog primjerka sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od 1.6.2018. do 1.7.2018. radnim danom od 8 do 15 sati u službenim prostorijama Općine Bednja, Trg sv. Marije 26 u Bednji, Grada Lepoglave, Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, 1. kat, soba 3, Antuna Mihanovića 12 u Lepoglavi, Općine Donja Voća, Donja Voća 26c u Donjoj Voći, Grada Novog Marofa, Upravni odjel za prostorno-uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, 1. kat, soba 8, Trg hrvatske državnosti 1 u Novom Marofu, Grada Ludbrega, Odsjek za prostorno uređenje, komunalne poslove i imovinu, 1. kat, Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu, Općine Sveti Đurđ, Braće Radić 1 u Svetom Đurđu, Općine Mali Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14 u Malom Bukovcu i Općine Veliki Bukovec, Dravska 7 u Velikom Bukovcu.
Sažetak Studije biti će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije i na internetskim stranicama gradova Lepoglava, Novi Marof i Ludbreg te općina Bednja, Donja Voća, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec s poveznicom na internetske stranice Varaždinske županije na kojoj će uz Sažetak Studije biti objavljena i cjelovita Studija.
Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te zaključno s 1.7.2018. upisati prijedloge i primjedbe u knjige primjedbi koje se uz Studiju i Sažetak Studije nalaze u svakoj jedinici lokalne samouprave.

III
Javna izlaganja održati će se prema slijedećem rasporedu:
– 12.6.2018. (utorak) za Grad Ludbreg i Općinu Sveti Đurđ u Centu za kulturu i informiranje ‘Dragutin Novak’ na adresi Trg Svetog Trojstva 19 u Ludbregu u 16,00 sati,
– 12.6.2018. (utorak) za općine Mali Bukovec i Veliki Bukovec u prostorijama Općine Veliki Bukovec na adresi Dravska 19 u Velikom Bukovcu u 18,00 sati,
– 14.6.2018. (četvrtak) za Grad Lepoglavu i općine Bednja i Donja Voća u Domu kulture (TKIC) na adresi Ulica hrvatskih Pavlina 7 u Lepoglavi u 15,30 sati i
– 14.6.2018. (četvrtak) za Grad Novi Marof, u Kulturnom centru ‘Ivan Rabuzin’ na adresi Antuna Mihanovića 3 u Novom Marofu u 19,00 sati.
Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici investitora tvrtke Hrvatske vode, Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu iz Varaždina, predstavnici ovlaštenika tvrtke Elektroprojekt d.d. iz Zagreba i predstavnici jedinica lokalne samouprave za koje se javno izlaganje provodi.
Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV
Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 1.7.2018. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

V Ova obavijest objavljuje se 22.5.2018. u dnevnim novinama ”Večernji list” i na oglasnim pločama i internetskim stranicama Varaždinske županije, gradova Lepoglava, Novi Marof i Ludbreg te općina Bednja, Donja Voća, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec.

 

Varaždin, 21.05.2018.

 

Obavijest – Javna rasprava SUO Bednja

Netehnički sažetak

 

Cjelokupnu studiju možete preuzeti na ovome LINKU

U prostorijama Općine Veliki Bukovec potpisani su ugovori o dodjeli financijske potpore udrugama.

Nakon objavljenog natječaja za dodjelu financijske potpore za financiranje programa udruga, načelnik Općine, HSS-ov Franjo Vrbanić, s predstavnicima šest udruga potpisao je ugovore vrijedne ukupno 125 tisuća kuna. Za svoje programe financijska su sredstva iz proračuna Općine Veliki Bukovec dobili Športski ribolovni klub Linjak, Športski nogometni klub Poljoprivrednik iz Kapele Podravske, Nogometni klub Bukovčan, Lovačko društvo Fazan, Udruga umirovljenika Veliki Bukovec i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Varaždinske županije – ogranak Ludbreg.

Načelnik Vrbanić pohvalio je prijavljene programe udruga te istaknuo da je podignuta razina njihovih aktivnosti, poput one ribiča koji sada imaju četiri sportske ekipe i natječu se u 3. ligi.

„Ovo nisu jedina sredstva koja dodjeljujemo. Imamo tri vatrogasne obljetnice i onu NK Bukovčan i osigurana su dodatna sredstva za njihovo obilježavanje. Tako je ove godine ukupno osigurano 300 tisuća kuna za udruge, što je 10 posto općinskog proračuna“, rekao je načelnik Vrbanić na potpisivanju ugovora.

Predsjednica Općinskog vijeća Jasenak Zdelar istaknula je da se život u općini obogaćuje kroz rad udruga te izrazila nadu da će i druge udruge intenzivirati svoj rad, spomenuvši udruge žena i mladih.

„Nadam se da će iduće godine biti još vise udruga koje će se javiti za sredstva jer u općinskom vodstvu imaju partnera. Načelnik razumije potrebe udruga i njihov rad te će one i u daljnjem radu imati potporu“, kazala je predsjednica Općinskog vijeća Zdelar.

Uz udruge s područja Općine Veliki Bukovec, koje će sredstva iskoristiti za različite namjene, od uređenja objekata u kojima djeluju do financiranja aktivnosti mlađih uzrasta u klubu, prvi put se na natječaj javila i sredstva dobila Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata te će ih utrošiti za organizaciju događanja koja okupljaju branitelje i građane.