Novosti

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave
u postupku procjene utjecaja na okoliš
i postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
za Studiju utjecaja na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje
nositelja zahvata tvrtke Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

I
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je 21.05.2018. godine Odluku (KLASA: UP/I-351-03/18-01/1, URBROJ: 2186/1-06/6-18-11 od 21.05.2018.) o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje (nastavno: Studija) na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II
Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i jednog primjerka sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od 1.6.2018. do 1.7.2018. radnim danom od 8 do 15 sati u službenim prostorijama Općine Bednja, Trg sv. Marije 26 u Bednji, Grada Lepoglave, Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, 1. kat, soba 3, Antuna Mihanovića 12 u Lepoglavi, Općine Donja Voća, Donja Voća 26c u Donjoj Voći, Grada Novog Marofa, Upravni odjel za prostorno-uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, 1. kat, soba 8, Trg hrvatske državnosti 1 u Novom Marofu, Grada Ludbrega, Odsjek za prostorno uređenje, komunalne poslove i imovinu, 1. kat, Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu, Općine Sveti Đurđ, Braće Radić 1 u Svetom Đurđu, Općine Mali Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14 u Malom Bukovcu i Općine Veliki Bukovec, Dravska 7 u Velikom Bukovcu.
Sažetak Studije biti će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije i na internetskim stranicama gradova Lepoglava, Novi Marof i Ludbreg te općina Bednja, Donja Voća, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec s poveznicom na internetske stranice Varaždinske županije na kojoj će uz Sažetak Studije biti objavljena i cjelovita Studija.
Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te zaključno s 1.7.2018. upisati prijedloge i primjedbe u knjige primjedbi koje se uz Studiju i Sažetak Studije nalaze u svakoj jedinici lokalne samouprave.

III
Javna izlaganja održati će se prema slijedećem rasporedu:
– 12.6.2018. (utorak) za Grad Ludbreg i Općinu Sveti Đurđ u Centu za kulturu i informiranje ‘Dragutin Novak’ na adresi Trg Svetog Trojstva 19 u Ludbregu u 16,00 sati,
– 12.6.2018. (utorak) za općine Mali Bukovec i Veliki Bukovec u prostorijama Općine Veliki Bukovec na adresi Dravska 19 u Velikom Bukovcu u 18,00 sati,
– 14.6.2018. (četvrtak) za Grad Lepoglavu i općine Bednja i Donja Voća u Domu kulture (TKIC) na adresi Ulica hrvatskih Pavlina 7 u Lepoglavi u 15,30 sati i
– 14.6.2018. (četvrtak) za Grad Novi Marof, u Kulturnom centru ‘Ivan Rabuzin’ na adresi Antuna Mihanovića 3 u Novom Marofu u 19,00 sati.
Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici investitora tvrtke Hrvatske vode, Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu iz Varaždina, predstavnici ovlaštenika tvrtke Elektroprojekt d.d. iz Zagreba i predstavnici jedinica lokalne samouprave za koje se javno izlaganje provodi.
Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV
Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 1.7.2018. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

V Ova obavijest objavljuje se 22.5.2018. u dnevnim novinama ”Večernji list” i na oglasnim pločama i internetskim stranicama Varaždinske županije, gradova Lepoglava, Novi Marof i Ludbreg te općina Bednja, Donja Voća, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec.

 

Varaždin, 21.05.2018.

 

Obavijest – Javna rasprava SUO Bednja

Netehnički sažetak

 

Cjelokupnu studiju možete preuzeti na ovome LINKU

U prostorijama Općine Veliki Bukovec potpisani su ugovori o dodjeli financijske potpore udrugama.

Nakon objavljenog natječaja za dodjelu financijske potpore za financiranje programa udruga, načelnik Općine, HSS-ov Franjo Vrbanić, s predstavnicima šest udruga potpisao je ugovore vrijedne ukupno 125 tisuća kuna. Za svoje programe financijska su sredstva iz proračuna Općine Veliki Bukovec dobili Športski ribolovni klub Linjak, Športski nogometni klub Poljoprivrednik iz Kapele Podravske, Nogometni klub Bukovčan, Lovačko društvo Fazan, Udruga umirovljenika Veliki Bukovec i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Varaždinske županije – ogranak Ludbreg.

Načelnik Vrbanić pohvalio je prijavljene programe udruga te istaknuo da je podignuta razina njihovih aktivnosti, poput one ribiča koji sada imaju četiri sportske ekipe i natječu se u 3. ligi.

„Ovo nisu jedina sredstva koja dodjeljujemo. Imamo tri vatrogasne obljetnice i onu NK Bukovčan i osigurana su dodatna sredstva za njihovo obilježavanje. Tako je ove godine ukupno osigurano 300 tisuća kuna za udruge, što je 10 posto općinskog proračuna“, rekao je načelnik Vrbanić na potpisivanju ugovora.

Predsjednica Općinskog vijeća Jasenak Zdelar istaknula je da se život u općini obogaćuje kroz rad udruga te izrazila nadu da će i druge udruge intenzivirati svoj rad, spomenuvši udruge žena i mladih.

„Nadam se da će iduće godine biti još vise udruga koje će se javiti za sredstva jer u općinskom vodstvu imaju partnera. Načelnik razumije potrebe udruga i njihov rad te će one i u daljnjem radu imati potporu“, kazala je predsjednica Općinskog vijeća Zdelar.

Uz udruge s područja Općine Veliki Bukovec, koje će sredstva iskoristiti za različite namjene, od uređenja objekata u kojima djeluju do financiranja aktivnosti mlađih uzrasta u klubu, prvi put se na natječaj javila i sredstva dobila Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata te će ih utrošiti za organizaciju događanja koja okupljaju branitelje i građane.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec Franjo Vrbanić u četvrtak, 8. Veljače, u Zagrebu nazočio je svečanom potpisivanju ugovora o financiranju operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ u provedbi mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Tom je prilikom načelnik Franjo Vrbanić s ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Matildom Copić, potpisao ugovor o dodjeli bespovratne potpore od 754.427,03 kuna koju je, temeljem uspješno kandidiranog projekta, Općina Veliki Bukovec povukla za projekt izgradnje ceste, tzv.“Prek„, spoj ceste između Dubovice i Velikog Bukovca.

„Drago nam je da se i naš projekt danas našao među odabranih 213 projekata iz 20 hrvatskih županija koji će se u 100-postotnom iznosu financirati iz vanjskih izvora, točnije, 85% iz EU Fonda za ruralni razvoj te 15% iz državnog proračuna. Ovo je značajna financijska potpora koja će nam omogućiti da u još jednom dijelu naše općine poboljšamo infrastrukturu. Ne trebam ni posebno naglašavati koliko je to važno za naša naselja“ – poručio je načelnik.

Skupu su nazočili i ministar poljoprivrede RH Tomislav Tolušić i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ono što sada slijedi jest provođenje postupka javne nabave i pripreme za realizaciju projekta.