Arhiva zapisnika sa sjednica

ZAPISNICI SA SJEDNICA
2017.

zapisnik 35. sjednica
zapisnik 34. sjednica
zapisnik 33. sjednica

2016
zapisnik 32. sjednica
zapisnik 31. sjednica
zapisnik 29. sjednica
zapisnik 28. sjednica
zapisnik 27. sjednica
zapisnik 25. sjednica

2015.
zapisnik 24. sjednica
zapisnik 23. sjednica
zapisnik 22. sjednica
zapisnik 21. sjednica
zapisnik 20. sjednica
zapisnik 19. sjednica
zapisnik 18. sjednica
zapisnik 17. sjednica

2014.
zapisnik 16. sjednica
zapisnik 15. sjednica
zapisnik 14. sjednica
zapisnik 13. sjednica
zapisnik 12. sjednica
zapisnik 11. sjednica
zapisnik 09. sjednica
zapisnik 08. sjednica

2013.
zapisnik 06. sjednica
zapisnik 04. sjednica
zapisnik 03. sjednica
zapisnik 02. sjednica