Financijski dokumenti

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Bilješke uz obrazac P-VRIO za 2018. godinu

 

Financijski izvještaji za razdoblje siječanj – prosinac 2017.

Izvješća i zaključci o izvršenjima Programa svih namjena na području Općine Veliki Bukovec

Financijski izvještaji i bilješke za 2017. godinu

Rebalans proračuna za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna 2017.

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec