Financijski dokumenti

2021.

Financijski izvješta 1.1.2021. – 30.9.2021.

BILJEŠKE – 09-2021

 

Polugodišnji izvještaj za 2021

 

2021. Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja 2021. – 30. lipnja 2021.g

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja 2021. – 30. lipnja 2021.g.

 

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja 2021. – 31. ožujka 2021.g

BILJEŠKE – 03-2021 – kopija

 

Obračun proračuna

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o planu gospodarenja otpadom za 2020.g

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.g.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01.-2020. – 31.12.2020

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu

IZVJEŠĆE o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMAUTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastructure na području Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju

 

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.g.

BILJEŠKE uz financijski izvještaj Obrazac PR- RAS za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

 

Pregled isplaćenih sponzorstava i donacija po korisnicima od 01.01. od 31.12.2020.

 

2020.

Ispis proračuna.2021_projekcije

Ispis proračuna.2021_projekcije XLS

Odluka o izvršenju Proračuna OVB za 2021. godinu

 

program_utroška_sredstava_šumdop2021

Program_sport

Program_soc._skrb

Program_nezakonizo_izgrađene_zgrade

Program_Gradnje

Program_ održavanja_ komunalne_ infrastukture

Plan_utroška_sredstava_ od zakupa zemljšta

Plan_razvojnih_programa_2021-2023

 

 

Pregled isplaćenih potpora sukladno Programu razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020.

Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020.

Pregled isplaćenih sponzorstava i donacija od 01.01.-30.09.2020.

Obračun proračuna – polugodišnji izvještaj za 2020. god.

Obrasci financijskih izvještaja

BILJEŠKE 06-2020

Pregled isplaćenih sponzorstava i donacija od 01.01.-30.06.2020.

Isplaćene potpore poduzetnicima s područja Općine Veliki Bukovec u 2019.g.

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OVB za 2020. godinu

Izvješće programa za sport u 2019

Izvješće programa za šumski doprinos u 2019

Izvršenje plana razv. progr. u 2019

IZVRŠENJE programa gradnje u 2019

IZVRŠENJE programa održavanja u 2019

IZVRŠENJE programa utrošene naknade za nezak. izg. zgrade u 2019

IZVRŠENJE programa za socijanu skrb u 2019

Obračun proračuna.pdf

Odluka o zaduživanju Općine Veliki Bukovec-izmjene i dopune

ZAKLJUČAK IZVRŠENJE programa gradnje u 2019.

ZAKLJUČAK IZVRŠENJE programa održavanja u 2019

Zaključak o o preuzimanju obveze plaćanja cijene za MRD

 

1. Financijski izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2020.

Bilješke uz fin. izvještaj za raz. 01.01. do 30.03.2020

Isplaćene donacija i sponzorstva 1.1.2020. – 31.3.2020.

 

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine verzija EXCEL

1. Financijski izvještaji za raz. od 01.01. do 30.03.2019. EXCEL

2. Financijski izvještaj za raz. 01.01. do 30.06.2019. EXCEL

3. Financijski izvještaji za raz. od 01.01. do 30.09.2019. EXCEL

Bilješke uz fin. izvještaj za razdoblje od 01.01.2019 do 31.03.2019.

Bilješke uz fin. izvještaj obrazac PR-RAS I OBVEZE za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. (WORD)

Bilješke uz fin. izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Bilješke uz fin. izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019.

Bilješke uz obrazac P-VRIO za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.

Bilješke uz bilancu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine

1. Financijski izvještaji za raz. od 01.01. do 31.03.2019.

2. Financijski izvještajI za raz. od 01.01. do 30.06.2019.

3. Financijski izvještaji za raz. od 01.01. do 30.09.2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.g.

Pregled isplaćenih sponzorstva i donacija za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Pregled isplaćenih sponzorstva i donacija za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.

 

 

Rebalans proračuna

1. Izmjene programa nezakonito izgrađene zgrade

1. Izmjene programa soc. skrbi

1. izmjene plana razv. progr.

1. izmjene programa održavanja kom. inf.

1. izmjene programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

1. Izmjene programa gradnje

1.izmjene javne potrebe za sport

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Plan razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2020. do 2022.g.

Plan utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infratsrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program javnih potreba u sportu Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2020.g.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.

 

 

 

Obračun proračuna 2018

Obračun proračuna 2018 (XLS)

Obračun proračuna 2018 (RTF)

IZVRŠENJE Plan razvojnih programa 2018

IZVRŠENJE Program gradnje

IZVRŠENJE Program održavanja

IZVRŠENJE Program gradnja 2018 vijeće

IZVRŠENJE Program održavanja 2018 vijeće

 

 

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Bilješke uz obrazac P-VRIO za 2018. godinu

 

Financijski izvještaji za razdoblje siječanj – prosinac 2017.

Izvješća i zaključci o izvršenjima Programa svih namjena na području Općine Veliki Bukovec

Financijski izvještaji i bilješke za 2017. godinu

Rebalans proračuna za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna 2017.

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec