OBAVIJEST o proglašavanju prirodne nepogode od mraza

O B A V I J E S T

Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec da je 9. travnja 2020. godine župan Varaždinske županije proglasio prirodnu nepogodu od mraza na području svih gradova i općina Varaždinske županije.

Niske temperature u razdoblju od 02. do 08. travnja 2020. g. nanijele su znatne štete trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta, koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom od mraza, a koje se nalazi na području Općine Veliki Bukovec i imaju štetu 30 posto i više, pozvani su da štetu prijave na propisanom obrascu (u prilogu).

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom coronavirusa, vlasnici, odnosno korisnici zemljišta pozivaju se da Obrazac prijave štete (PN) dostave putem e-maila: opcinavk@gmail.com ili predajom u poštanski sandučić na ulazu u Općinu Veliki Bukovec, Dravska 19, Veliki Bukovec do 20. 04. 2020. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, OIB  i broj tekućeg računa banke u slučaju isplate naknade štete od elementarne nepogode.

Potrebno je priložiti i broj katastarske čestice na kojoj je došlo do štete (ispis posjedovnog lista iz katastarskih evidencija) te vrstu i količinu nasada / kultura.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda naknadno će od vlasnika/korisnika zemljišta, koji prijave štetu, zatražiti gore navedene dokumente/ podatke, ukoliko isti ne budu priloženi uz obrazac prijave štete.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode od mraza za područje Varaždinske županije.

Nakon što vlasnici podnesu prijavu o nastanku štete, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužno je sve prijave unijeti u Registar šteta (prvo priopćenje), a konačna procjena mora biti upisana u Registar šteta najkasnije u roku od 50 dana od proglašenja elementarne nepogode, kako bi isto bilo dostavljeno Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode i Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarne nepogode u redovitom postupku.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraza

OBRAZAC_PN

 

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!